Cabbage Leaf Teapot – Bordallo Pinheiro

Cabbage Leaf Teapot – Bordallo Pinheiro

Now £78.00
Was £120.00

Chelsea Porcelain Teapot

Chelsea Porcelain Teapot

£85.00

Sold Out